Collectie Gelderland

Ziet hier in deez' Prentverbeelding, Vruchten van verstand en kunst. / ...

Prent met negen afbeeldingen van beroepen, ambachten en bezigheden, gedrukt met houtsneden. Elke afbeelding heeft een vierregelig onderschrift.