Collectie Gelderland

Projectieplaat voor een toverlantaarn

Interieur van een soort herberg waarin mensen dansen, drinken, muziek maken en roken.