Collectie Gelderland

Messing tabaksdoos voor Friese patriotten, 1775–1800

Deze tabaksdoos is, gezien het wapen en het opschrift ‘Frisia’, voor de Friese patriotten gemaakt. Links en rechts is een oproep voor de plattelandsbevolking te lezen: ‘Den landman waakt so als in stee Voor Vaderlandt en vrijheyd mee’.