Collectie Gelderland

Inhaaling van Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem den V. in 's Gravenhage getrokken wordende door Burgers en Burgeressen, op den 20. September 1787

Historieprent met een ingekleurde gravure van G.B. Probst. De open koets met stadhouder Willem V wordt door mannen en vrouwen over de weg langs de Schouwburg in Den Haag getrokken op 20 september 1787.