Collectie Gelderland

Lieve kind'ren op deez' prent, vindt gij velerlei vermaken; / Maar denk dat gij nooit om 't spel, uwen leertijd moogt verzaken. - O

Prent met zestien afbeeldingen van kinderspelen, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met blauw en rood. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift, gedrukt in boekdruk.