Collectie Gelderland

Wandbord, Delft, 1788

Bord van tinglazuuraardewerk, voorzien van een orangistisch versje. Op het bord staat de tekst: ‘Wat zijn/Gods werke wondergroot/wie had dat kunne denken/dat god uit zulke groote nood/aan ons nu weer komt schenken/wie had dat voor een jaar gedagt/wie zou God nu niet looven/’d oranje vorst heeft ons bezogt/ oranje is weer booven/1788’. Het bord is verfraaid met takken van de oranjeboom in de kleuren blauw, geel, roodbruin en mangaanpaars. In het laatste kwart van de achttiende eeuw, tijdens de conflicten tussen prinsgezinden en patriotten, kwam keramiek met een versje in de mode. Deze versjes hadden betrekking op actuele gebeurtenissen. In dit geval wordt de aankomst van prins Willem V (september 1787) herdacht.