Collectie Gelderland

Jak, Drenthe, voor 1970

Sitsen jak, afkomstig uit Drenthe.