Collectie Gelderland

Prenten tot nut van het algemeen. - Nederlandsch Oost-Indië. - No. 3

Prent met zes afbeeldingen van mensen en plaatsen in Nederlands-Indië, gedrukt met afzonderlijke houtgravures en ingekleurd met diverse kleuren. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift. Linksboven staat de vermelding dat de prent is goedgekeurd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.