Collectie Gelderland

Prenten tot nut van het algemeen. - Allerlei uit het leven. - No. 4

Prent met zes afbeeldingen van verschillende taferelen, gedrukt met afzonderlijke houtgravures en ingekleurd met diverse kleuren. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift. Linksboven staat de vermelding dat de prent is goedgekeurd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.