Collectie Gelderland

Touwslagerij in Soest, 1920

Het maken van korte touwen bij de touwslagerij van Ruger in Soest. Dergelijke korte, dikke touwen worden gebruikt als koetouwen. De leerjongen (links) draait de zogenoemde wapper. Ruger (rechts) hanteert de 'tol'. De tol is voorzien van een steel. Rechts op de voorgrond staat de slee. Tijdens het twijnen, waardoor de drie strengen steeds korter worden, schuift de slee geleidelijk op naar de wapper. Soms wordt de slee met veldkeien verzwaard.