Collectie Gelderland

Gedenkbord 'Das heilige Jahr im Dom zu Trier', 1933

Gedenkbord, gemaakt ter gelegenheid van het Heilige Jaar 1933. In het midden van het bord staat een afbeelding van de Heilige Rok tussen twee brandende kaarsen. De Heilige Rok is het vermeende onderkleed van Jezus, dat hij volgens de christelijke traditie droeg vóórdat hij gekruisigd werd. Het relikwie, waarvan de echtheid omstreden is, wordt bewaard in de Dom van Trier. Rondom de afbeelding staat de tekst: ‘Das heilige Jahr im Dom zu Trier 1933’. De rand van het bord is versierd met bladmotieven.