Collectie Gelderland

Voormalige herberg, Veessen, 1945

Voormalige herberg 'Landmans Welvaren' in Veessen.