Collectie Gelderland

Taferelen uit het volksleven - [No. 2.]

Op de prent staan vier afbeeldingen gedrukt in houtsnede, elk met een vierregelig onderschrift. Linksonder is een tekening van een St. Nicolaaswinkel met uithangbord ‘De soete inval’ en een gedichtje afgebeeld: 'Geen beter avond 't gansche jaar, Dan nu den milden Klaasje vaar, Met koek, banket en snuisterijen, Zal 't jonge en oude kind verblijen.'