Collectie Gelderland

Tot scha der Spanjaards / en al der Vyanden spyt: Wordt Leyden door Gods hulp van Tyranny bevrijdt

Prent met acht afbeeldingen van het beleg en het ontzet van Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met rood, blauw en geel. Onder elke afbeelding staat een onderschrift, gedrukt in boekdruk.