Collectie Gelderland

Geeft verscheidenheid genoegen, / Dan wordt hier uw smaak gestreeld. / In een dertigtal van prentjes, / Ziet ge U steeds wat nieuws verbeeld. - No.86

Prent met dertig afbeeldingen met elk een onderschrift. Een van de afbeeldingen stelt Sint Nicolaas te paard voor. Onder deze afbeelding staat de tekst: ‘Ik ben St-Nicolaas’.