Collectie Gelderland

Franken, Gelderland, Buren, meisje uit het Koninklijk Weeshuis

Karton met daarop twee foto's van een pop in het kostuum van een weesmeisje uit Buren, die op de tentoonstelling Nationale Kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen in 1898 in Amsterdam werd getoond en aantekeningen die verwijzen naar de catalogus. De bijbehorende catalogustekst luidt: ‘Dit weeshuis, in 1619 geopend, is gesticht door Maria, oudste dochter van Prins Willem I.’