Collectie Gelderland

Travalje uit Scherpenzeel, 1800–1900

Een travalje is een paardenhoefstal die hoort bij een hoefsmederij of bij een gewone smederij waar paarden werden beslagen. Travaljes stonden in de smederij zelf of erbuiten, al dan niet voorzien van een afdak. De naam travalje is via het Middelnederlandse ‘travaelge’ afgeleid van het Latijnse ‘trepalium’, een uit drie balken bestaand (folter)werktuig. Deze travalje, die ruimte biedt aan twee paarden, is in 1925 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst.