Collectie Gelderland

Prenten-magazijn voor de jeugd. - No.13 - Vaderlandsche Geschiedenis.

Staande prent met 3x2 afbeeldingen, gedrukt met houtgravures op houtpulppapier, elk met een opschrift en een vierregelig onderschrift. Op de zes afbeeldingen wordt weergegeven hoe de 'heidense' Friezen, Franken en Batavieren worden bekeerd tot het christendom door Eligius, Bonifacius en Willibrordus. Dit is nummer 13 uit een reeks van 24 prenten. Deze serie werd vanaf 1841 op de markt gebracht door uitgever D. Broedelet & Co. in Purmerend. De prentenserie 'Prenten-Magazijn voor de Jeugd' werd door Daniël Broedelet gezien als aanvulling op de twee schoolprentenseries die waren uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De tweede reeks die Broedelet had gepland werd in 1843 uitgegeven door zijn opvolger Schuitemaker.