Collectie Gelderland

Touwslagerij, Soest, 1920

Jongen aan het garen spinnen op de touwslagerij van Ruger in Soest. Het te verspinnen materiaal, ongesponnen hennep, wordt bijeengehouden in een om zijn middel gebonden juten zak. Links op de voorgrond staat een zogenoemde wapper, een twijnwerktuig. Op de wapper staat een 'tol'. Dit conisch toelopende houten voorwerp is van gleuven voorzien. Met de tol worden de in elkaar te draaien touwen van elkaar gehouden totdat ze direct achter de tol in elkaar worden gedraaid. Rechts op de grond liggen een paar zwerfkeien die als verzwaring van de slee dienen.