Collectie Gelderland

R.K. Kerk - Heteren.

De voormalige rooms-katholieke kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Heteren. De kerk werd gebouwd in 1854-1856. Omstreeks 1930 is de kerk gesloopt en vervangen door nieuwbouw.