Collectie Gelderland

Jeneverkroes

Tinnen jeneverkroesje. Zogenoemde zaadkroesjes werden eind negentiende eeuw gebruikt bij het dorsen van het koolzaad. Er werd dan zogenoemde stropiejenever uit gedronken.