Collectie Gelderland

Meisjes in pinksterdracht, Marken 1947

Twee meisjes onder de zes jaar in dracht van Marken rond 1947. De meisjes dragen de kleding voor Pinkster-drie. Pinkster-drie was vroeger de dinsdag na Pinksteren, en later de zondag na Pinksteren. Meisjes droegen op deze dag deels hetzelfde als hun moeder, mits deze in bezit was van de benodigde antieke meisjeskleding.