Collectie Gelderland

Album met 'snysels', 1734–1800

Dit album bevat ongeveer veertig pagina's met ingekleurde papierknipsels, uitgeknipte etsen, schilderingen en tekeningen. Het is gemaakt in een tijd waarin burgers zich lieerden aan de republikeinse Patriotten, veelal elite en bekend met de ideeën van de Verlichting, of aan de Orangisten, aanhangers van de stadhouderdynastie die bestond uit afstammelingen van Willem van Oranje. De loyaliteit van de maker of maakster van dit album lag bij de Orangisten. Het album bevat namelijk verschillende familiewapens en motieven die verwijzen naar het Oranjehuis, zoals de Oranjeboom.