Collectie Gelderland

Projectieplaat voor een toverlantaarn

Een stadsmuur met torens en een gracht. Naast de stadsmuur staan molens.