Collectie Gelderland

Prent 'Nederland's kostbaarst sieraad', 1916

Voorstelling van De Nederlandse Maagd die een collier ophoudt in de vorm van Nederlands-Indië. De prent is verschenen als bijvoegsel van 'De Amsterdammer - Weekblad voor Nederland' van 14 oktober 1916.