Collectie Gelderland

Zoo leert Historie prent en blaan / Der vadren deugd en grootsch bestaan. / Hunne Offers 't Vaderland gebragt, / Bewondert nog het nageslacht. - D.

Prent met zestien voorstellingen uit de vaderlandse geschiedenis, waaronder de ontsnapping van Hugo de Groot, de terechtstelling van Johan van Oldenbarneveld en de dood van prins Maurits. De prent is gedrukt met zestien afzonderlijke houtsneden. Onder iedere afbeelding staat een vierregelig onderschrift, gedrukt in boekdruk. Midden boven is het zegel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te zien.