Collectie Gelderland

Afroombak, West-Nederland, circa 1550

Afroombak, bodemvondst in Rotterdam. Het voorwerp is afkomstig uit de uitlaat van het grote riool van het klooster Eemstein, dat na 1420 is gebouwd en tijdens de Beeldenstorm (1566/67) is verwoest. Op Pieter Bruegel de Oude’s ‘Strijd tussen Carnaval en Vasten’ figureert eenzelfde afroombak.