Collectie Gelderland

Beugelspel

Beugelspel, bestaande uit twee slaghouten en drie ballen. Beugelen is een balsport die in de zeventiende en achttiende eeuw in alle lagen van de bevolking werd gespeeld. De spelregels zijn eenvoudig: met behulp van een slaghout geeft de speler een zware bal (4 tot 5 kilo) een zet zodat deze door een ijzeren beugel heen rolt. De spelers spelen paarsgewijs en proberen de ballen van hun tegenstanders in de greppel te botsen.