Collectie Gelderland

Hindelooper botter bij Laaxum, 1944

Uitzeilende Hindelooper botter in de haven van Laaxum.