Collectie Gelderland

Spel 'Het nieuwe Jooden-spel', Amsterdam, 1837

Spel met in het midden een karikaturale afbeelding van een Joodse man met een hoed op aan tafel zit. Op de tafel liggen twee dobbelstenen. Daaromheen in rondjes staan de cijfers 2-12. Op de tafel van de man staat het cijfer 7.