Collectie Gelderland

Armée Francaise. - Zouaves. - 527

Deze prent is tussen 1879 en 1892 uitgegeven door Imp. Delhalt in Metz, Frankrijk. Jean-Jules Delhalt nam in 1879 de prentenfabriek van P. Didion over. In 1892 verplaatste Delhalt de productie naar Nancy. Op de prent staan vijf Zouaven. De Zouaven vormden een Frans legeronderdeel dat heeft bestaan tussen 1831 en 1962. Het legeronderdeel bestond oorspronkelijk uit soldaten uit de Franse koloniën. Tot de Eerste Wereldoorlog vochten de Zouaven in dit exotische uniform. Ook in het pauselijk leger dienden Zouaven, maar zij hadden andere hoofddeksels.