Collectie Gelderland

Kleine boerderij uit Harreveld, circa 1700–1750

In 1920 kookten de laatste bewoners van deze boerderij, het echtpaar Johannes M. Reinders en Johanna Maria te Veele, nog steeds op een open vuur. In dit los hoes leefden de bewoners bovendien met hun vee in één grote ruimte. Achterin de boerderij stonden koeien en varkens in een potstal. Veel kleine boeren op de zandgronden konden van hun boerenbedrijfje alleen niet leven. Daarom heeft deze boerderij in de zijruimten een weefkamer met twee weefgetouwen. Daarmee probeerde men wat bij te verdienen. De blauwe kleur van de gevel is bedoeld om vliegen te weren uit de boerderij. De boerderij is in 1924 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst.