Collectie Gelderland

Wat onder 't Spaansche juk Oud-Holland heeft geleden; / En hoe 't met moed steeds voor zijn vrijheid heeft gestreden. // Gelijk 't beschreven staat, in de historie blaên / Toont, lieve kinderen, deez' fraaije prent u aan. - No. 72.

Prent met twaalf afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog, zoals het beleg van Leiden, het overlijden van prins Maurits en de moord op Willem van Oranje. De prent is gedrukt met afzonderlijke houtsneden en ingekleurd met geel, blauw en rood. Onder iedere afbeelding staat een tweeregelig onderschrift. Op de prent is geen uitgever vermeld. Hij kan worden toegeschreven aan de uitgever Lutkie & Cranenburg in 's-Hertogenbosch. Dezelfde prent komt voor met fondsnummer 40.