Collectie Gelderland

De Volkstrekschuit in Noord-Holland

Gewassen Oost-Indische inkttekening, voorstellende een trekschuit met een groot gezelschap. Op de wal staan nog meer mensen. Links is de jager op zijn paard bij een rolpaal te zien. De afbeelding is gesitueerd in Noord-Holland. De tekening is gemaakt voor plaat I van: Zeden en Gebruiken, "De Volkstrekschuit", door Bing en Braet von Überfeldt, Amsterdam, 1850-1857.