Collectie Gelderland

Gedenkbord 'Mislukte Revolutie', Enschede, circa 1918

Gouds plateelbord met decoratie in geel, bruin, groen, blauw en zwart. In het midden van het bord staat een afbeelding van de Gouden Koets met daaromheen soldaten, van wie twee met een Nederlandse vlag en eentje met een vlag met een gekroonde letter ‘W’. Rondom de afbeelding staat de tekst: ‘De uitwerking van Troelstra's woorden heeft bewezen Dat Nederland voor geen revolutie behoeft te vreezen’. In de rand staan de opschriften: ‘Mislukte Revolutie / November 1918 / 12 November 1918 opzienbarende rede van Mr Troelstra / 17 Nov: Huldiging van H.M. de Koningin te ’s Gravenhage’. Verder staan in de rand afbeeldingen van een gekroonde Nederlandse vlag, een gekroond wapen dat wordt vastgehouden door twee leeuwen en bloemen.