Collectie Gelderland

Tentenkamp met Belgische vluchtelingen, 1914

Foto van tentenkamp 'Kijk in de pot' bij Bergen op Zoom. Door de oorlogshandelingen in België kwam in oktober 1914 een enorme vluchtelingenstroom naar Nederland op gang. Er werd volop geïmproviseerd om deze stroom het hoofd te bieden. Vluchtelingen vonden onder andere onderdak bij particulieren, in kazernes, in leegstaande kassen en fabrieken. Bij Bergen op Zoom ontstonden twee tentenkampen van legertenten op militaire oefenterreinen: Plein 13 en Kijk in de Pot. Het tentenkamp Kijk in de Pot bleef maar kort in gebruik.