Collectie Gelderland

Tarwekorrels

Tarwekorrels, gefotografeerd na het dorsen en het wannen van de tarwe.