Collectie Gelderland

Ziekenbarakken, Renkum, 1989

Zogenoemde Zweedse barakken, voormalige ziekenbarakken, geschonken door de Zweedse regering aan het Nederlandse volk na de Tweede Wereldoorlog. De foto is gemaakt op het terrein van sanatorium Oranje-Nassau Oord in Renkum.