Collectie Gelderland

Noord-Hollanders in een trekschuit en een Noord-Hollandse sjees

In het waterrijke Noord-Holland was de trekschuit rond 1850 een gebruikelijk vervoermiddel voor lange afstanden. Op deze afbeelding is de stuurman te zien die de passagiers onderhoudt met zijn verhalen. De vrouw rechts draagt een zogenaamde hul. De vrouw in het midden draagt de Noord-Hollandse kap volgens de mode van 1850. De vrouw links is ouderwets gekleed met de kaper over haar kap. De vrouw in de wagen, een Noord-Hollandse sjees, draagt een hoed over haar kap zoals dat destijds mode was. Plaat XXIV van: Nederlandsche kleederdragten, naar de natuur geteekend = costumes des Pays-Bas, dessinés d'après nature / door Valentijn Bing en [Jan] Braet von Ueberfeldt. - Amsterdam : [s.n.], 1857.