Collectie Gelderland

Pijpenpeuter met voorstelling man, vermoedelijk Napoleon

Benen pijpenpeuter, versierd met het borstbeeld van een man die een dwarsstaande steek op het hoofd draagt. Gezien de haarlok op het voorhoofd stelt deze figuur wellicht Napoleon Bonaparte (1769-1821) voor.