Collectie Gelderland

Volbrengt, myn vriendjes, staeg Uw pligt, zooals deez' knapen, Dan zult gy steeds uit 't spel, ook ware deugden rapen. - No.79

Prent met twaalf voorstellingen van allerlei jongensspelen met tweeregelige onderschriften. De prent is op de markt gebracht door wederverkoper J. Verkouteren in Bergen op Zoom. De prent is gedrukt door de Turnhoutse uitgever Glenisson & van Genechten of zijn opvolger Glenisson & Zonen.