Collectie Gelderland

Voorzigtig wat, Boerinnetje!.....

Gravure voorstellende een landschap met een vaart waarin een trekschuit door een paard getrokken wordt. Links is een molen afgebeeld met daarvoor een vrouw met een strooien hoed op. De afbeelding is afkomstig uit het boek 'Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst' door A. Loosjes uit 1806.