Collectie Gelderland

Ziet Kind'ren in deez' Prent, een aantal vreemde Dieren, / Hun Afkomst, hun Bestaan, hun wreedheid en manieren. - No. 40

Prent met zestien afbeeldingen van verschillende dieren, gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift, gedrukt in boekdruk. De in de onderschriften genoemde dierennamen komen niet altijd overeen met de afgebeelde dieren. De drukblokken voor deze prent zijn vervaardigd door graveur Jacob Coldewijn.