Collectie Gelderland

Prenten tot nut van het algemeen. - Bijbelsche Geschiedenis. - No. 10

Prent met zes Bijbelse voorstellingen, gedrukt met afzonderlijke houtgravures. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift. Linksboven staat de vermelding dat de prent is goedgekeurd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.