Collectie Gelderland

Havenhoofd van Urk, Jan de Knipper, 1914–1921

Uit één stuk oranje sitspapier geknipte voorstelling. Rechts is de tijdelijke houten wachttoren te zien die tijdens de Eerste Wereldoorlog is neergezet om toezicht te houden op het interneringskamp. In dit kamp zaten officieren van de oorlogvoerende landen. Links van de wachttoren staat de bakstenen vuurtoren met daarnaast de vuurwachterswoning, met mevrouw Schraal in een interieur met een petroleumlamp, knopstoel en keukentafel. Het kleine huisje links daarvan is het washok met twee ketels op vuurduvels. De huisjes staan in werkelijkheid achter elkaar: Jan de Knipper heeft ze allemaal op een lijn gezet. Geheel links staat de eeuwenoude vuurbaak. Qua stijl is dit knipwerk waarschijnlijk van vóór 1921. Na het overlijden van zijn vrouw is het werk van Jan de Knipper veel meer versierd met randwerk (kaders).