Collectie Gelderland

Minerva, 1734–1780

Knipsel van vermoedelijk Minerva, godin van de kunst. Ze heeft een boek in haar schoot en draagt enkele palmtakken. Achter haar is het opschrift: 'QUAM SOL NON LUCET OPUS EST PATIENT' te lezen. Dit betekent: Als de zon niet schijnt, is het werk geduldig. De lichtstralen verwijzen waarschijnlijk naar de Verlichting en de nieuwe inzichten die de wetenschap bracht. De slang die in zijn staart bijt verwijst naar het Griekse Ouroboros, de kringloop van het licht, of de cirkel van vernieuwing. Het wapen rechtsboven is het wapen van Oranje-Nassau met een hartschild met drie helmen, het wapen van de prins van Oranje, Willem IV of Willem V. Ook de jachthoorn verwijst naar Oranje.