Collectie Gelderland

Gedenkbord met portret Willem V, 1787-1795

Gedenkbord met een portret van stadhouder Willem V. Naast het portret staan de letters ‘P: W: D:’ en het cijfer ‘5’: prins Willem de Vijfde. Rondom het portret staat het opschrift: ‘De prins herstelt: Vrij van gewelt: Geen blijder dag: Ik nimmer zag’.