Collectie Gelderland

Kaart uit 1559 van de Zuiderzee, 1946

Kaart uit 1559, van het oostelijke deel van de Zuiderzee. De kaart is gefotografeerd tijdens de tentoonstelling Schokland Urkerland over het voormalige eiland Schokland in het Kazernegebouw aan de Koornmarkt in Kampen.