Collectie Gelderland

Armenbus, collectebus

Zwart gelakte blikken collectebus of 'armenbus'. Op de zijkanten staat het opschrift: 'Algemeene Armen'. Liefdadigheid was burgerplicht. Collectebussen voor de ‘algemene armen’ die niet konden terugvallen op een kerkgenootschap waren in de negentiende eeuw overal in Nederland te vinden. Het Nationaal Crisiscomité (1931-1936) stuurde zo’n negenhonderd plaatselijke comités aan die in de crisisjaren fondsen wierven en zorgden voor uitkeringen aan behoeftigen. De nood was hoog, want het nominale inkomen daalde in die jaren met een derde.