Collectie Gelderland

Hier soo hebje Jonge jeught/ de Amsterdamse Kermis vreught. - 3

Prent met 36 afbeeldingen van vermakelijkheden op de Amsterdamse kermis. De prent is gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift, gedrukt in boekdruk.